Mayian FmMayian Fm News

Korei: Eishiaa nepalaa iltunganak le Narok South imbaa naaidim atushuk olosho siadi

Eikilikuana orbungei lemurua e bunge Narok South a Korei Lemein iltunganak leina murua e bunge peepal imbaa naidim neshuk olosho siadi te maendeleo.

Eimaka naa Korei kulo eitarasaki esiana osukuulini irbaasi etii sukuul enkaroni tenebo sukuul e masaantare.

Ore naake teina rishata neibalie Korei ajo ore enkipirta enye naa peasaki olorere maendeleo teina murua e bunge e Narok South.

Show More

Related Articles