EMOOLOGOIYWEK

KPS GIVEN MORE VEHICLES

Kakokochi serkali kibagengeit netelelchin korkoroshekab emoni Kenya Prisons service garishek bokol ak akenge asikonyumnyum boishonikab kibagengeit noton

Kakokochi serkali kibagengeit netelelchin korkoroshekab emoni Kenya Prisons service garishek bokol ak akenge eng kokwoutik chebo kikimit olekisuldoitoi tetutik chebo kalititetab kimonjororiniok eng oret nenyalunot asikoitchi biikab emoni imandanywan kongeten kapkirwok ak ribiikab kalyet.

Show More

Related Articles

Check Also

Close