EMOOLOGOIYWEK

KEN OGETO ON GRAFT

kakomwa ogilyoot neo nepo serkali Ken Ogeto kole nyumnyum komaisuldaeei serkalit lumeywekjik 4 angot kotestai nametab asoiya eng emet.

kakomwa ogilyoot neo nepo serkali Ken Ogeto kole nyumnyum komaisuldaeei serkalit lumeywekjik 4  angot kotestai nametab asoiya eng emoni .

kamwa ogeto kole kokotesaak kaitetab kirwagutik chetinyegei ak chorsetab malikab poror chekikochoor biik ako imuch koek kaimut eng kasuldaetab tetutikab bandaptai nepo emoni..

Kangalali eng tuyet nekayai netinyegei ak kirindaetab yautikab asoiya komach ogeto kebeberta nepo kapkirwaak ak kibagengeishek alak cheterter konamgei eun eng kirindaetab asoiya ak kochikil akoibchi kerkongeet icheg tugul chetinyegi ak namet asoya.

Show More

Related Articles

Check Also

Close