EMOOLOGOIYWEK

TANK OF DEATH!

Kaibet sabenyi kwony nebo kenyisiek 30 kobun nyasutietab beek yekangolulchi koot nekarue tangitab beek

Kaibet sabenyi kwony nebo kenyisiek 30 kobun nyasutietab beek yekangolulchi koot nekarue tangitab beek nemite eng sugulitab Masaba Primary, Kiminini County nebo Trans Nzoia eng kembout ne kaekchin rani.

Kosupkei ak meng’ikab komasatak che kang’alal ak sirikab logoiywek ko kaluul tanginotok telelchin Lake Basin Authority kosupkei ak kiit nemakitech kou ole magaat.

Kaibor kaiyweisyet Shadrack Makanda ne kanetindet neo eng sugulinotok eng mwaet kole imuch koib asenet neo tanginotok ngotko makilitit eng chokchinet. Kamwa ine kole kibutok eng kasarta netai tanginotok eng kenyit konye kasarta nekimite kamung’et kipsomaninik.

Show More

Related Articles

Check Also

Close