Mayian FmMayian Fm News

Egiraai abak iltunganak 11 onotito ilbaa esuju irasakinot tolaraabal loonkajijik te Njoro,Nakuru

Erida iltungana 11 etii obo enkaji ooltamuyia ooseja oleng  aa ICU te  sipitali  e referral e Nakuru esuju irbaa oonoto terishata natupukutua irasakinot tenurua e Nessuit te Njoro kaunti e  Nakuru.

Ilomon naakulo oibalunyie orkitok lembaare teina sipitali oji Martin Kemboi, ejo ore 7 te lelo 11, netangamutua embaare neikasha, elelek elaari meshomoita inkangitie.

Show More

Related Articles