Meru FmMeru fm news

Tugatumira njira cionthe kweberia Ntombura utongeriene bwa kanisa ya Methodist,bamwe ba atumiria kuuga

Bamwe ba atumiria ba kanisa ya Methodist ibakuromba munene wa borici ba CID guku Kenya George Kinoti atonyeere nikenda atetheria kuthithiria Presiding Bishop wa kanisa iji Joseph Ntombura uchunkuni bamenya umma niku buri.

Baugite wendi bwao nikumenya mono mono Mutongeria uju athomete mwanka ku.

Batongeretue ni Naftally Mburugu baugite no mwanka baikwe werune kiri mathabu ja utonga bwa kanisa iji.

Ibongerete kuuga bagatumira njira cionthe gutigiira bakurita Ntombura obicine.

Show More

Related Articles