Mayian FmMayian Fm News

Eishoo kotini e Milimani spika Elachi peeyie elo dukuya tesiai enye

Enoto naa enkikashata te speaker e assemby e Nairobi Beatrice Elachi, ewalata e kotini naishoo erishata  meshomo dukuya asisho teina opis enaa spekaer e Nairobi Assembly

Ewalata naa ena naitawuo orjaji le kotini e milimani te Nairobi oji Stephen Riech ejo kelo dukuya elachi aasishoo ometabaiki untarikini 14 ele apa  ewalaiena keusujaki sheria MCAS le kaunti e Nairobi, tenkitaunoto naiktautuo ina spekaer tenkopis  enye

Ore tenkalo e Elachi eimu iolakili lenye harrison kinyanjui, eikilikuna kotini peeitamei MCAS  tenkaraki eitu esujaa sheria e kotini natushukokoko

Show More

Related Articles