Mayian FmMayian Fm News

Etishipakinote iltunganak le Kitengela muradini naagirai aitayu oloirerio teilo duka

Sapuk enchipai to olduka le Kitengela te kaunti Orkejuado esuju olmuradi oiteruaki peelo aiwuang’ie oloirerio oyau nchooi eimu enkiterunoto o laini onap ilo oirerio aa sewer line eiteru to lduka le Kitengela o metabaiki emurua  e Athi River te kaunti e Machakos.

Ore naa ilo aini le sewage naaa keitobiri eassihoreki iropiyiani  milionini 39 naitaitio loopeny lina murua e Kitengela ejo naa ketaanyutua apa eretoto e serkali kitok neitu naa eyas toki te rishata naado.

Kelo naa ailepunye ina muradi biotisho teilo osho amu keibooyo imoyiaritin nayau choo eimu nkariak olturoto

Show More

Related Articles