Meru FmMeru fm news

Mukuru umwe kuruma mwekuru waawe muromo nyuma ya nkuchanio kumira gatagati kao

Borisi nteere cia Mombasa nibetite na mbere gucwaa mukuru umwe nyuuma yaawe kubura na kuruma mwekuru waawe muromo kumania na nkuchanio cia kimucie nturene imwe ya Utawala mwena wa Bamburi.

Show More

Related Articles