Mediamax Network Limited

95 GUNS RECOVERED IN OPERATION

Kokonyor serkali bundukisiek 95 ak risasinik chechang agoi nguni chekomitei eng eunekab biik omo eng chomchinetab ngatutik eng kebebertab Transmara kongasis ak Transmara cherongo eng Operation nebo rebeetab kariik netesetai eng nguni. Kongololi eng kokwetab Tumbelion eng Transmara cherongo yekangotochei bundukisiek 4 chebo AK 47, komwa rubeiwotab County Commissioner nebo Transmara Cherongo Mohammed Noor Hassan koleĀ  tesetai operation notok akoi kenyor kariik tugul chemitei eng eunekab biik.