EMOOLOGOIYWEK

SHARON OTIENO MURDER

Kakenyor bortab kipsomaniat nebo sukulitab barak nekimanagat kokokibeten sobet eng county nebo Migori

Kakenyor bortab kipsomaniat nebo sukulitab barak nekimanagat kokokibeten sobet eng county nebo Migori nekikakinam akimut olemakingen biik chemakingen koboto sirindetab logoiwek nebo gazetitab NATION Barack Oduor. Kakinyor bortab Sharon Otieno neko kipsomaniat nebo kenyitab aeng eng sukulitab barak nebo Rongo eng timtab  KODERA kembout nekaekchin betutab rani akeib bortanyin kwo kot nekikonoren muswek. Kikinam ichek eng magawet akenge nemi Rongo eng betutab jumatatu.

Show More

Related Articles