EMOOLOGOIYWEK

OIL PRICE DEBATE

Kakomwa John Mbadi kole wendi kotononsie President Uhuru Kenyatta kasuldaetab aisuru eng mwanikab Petrol

Kakomwa kandoindetab membaek chengering koitenywan eng got nekingaten ngatutik nebo boror John Mbadi kole wendi kotononsie President Uhuru Kenyatta kasuldaetab aisurut eng mwanikab Petrol eng emoni yewek President eng emetab China kosubgei ak rirek ak kangunyngunyoshek kobun bikap emoni.

Show More

Related Articles