EMOOLOGOIYWEK

END OF COLD SEASON!

Kakomwa kibagengeitab chigiletab itonwekab emet eng emoni Kenya Meteorological Dept kole wendi kowongugei eng konekit kasartab kaitityet

Kakomwa kibagengeitab chigiletab itonwekab emet eng emoni Kenya Meteorological Dept kole wendi kowongugei eng konekit kasartab kaitityet nekebaoryonjin  eng inguni eng kebeberwek cheterter eng emoni. Kamwa kibagengeinoton kole kaitityonoton ko nebo kotugul ak mami kaiyweishet nebo kotestai koitityet eng kasarta nekoi ole kamwa kole kibendi kebaoryonjin ropta eng kimoswek cheterter cheboto Cherongo nebo emoni eng arawetab 11.

Show More

Related Articles