EMOOLOGOIYWEKMUNGARET

MATATU FARE INCREASE

Imuch kebaorianchi kachutetabgei nebo mungaret eng sekta nebo loisiet

Imuch kebaorianchi kachutetabgei nebo mungaret eng sekta nebo loisiet nitok ko kosupgei ak nekoibarasta kipagengeitab ERC alietab mwanik eng emoni.

Kongalalchin sirikab lokoiywek eng makawet agenge eng yutok Nairobi komwa nebo ngecheret eng kipagengeitab Matatu Welfare Association Dickson Mbugua  kole bendi kotesei alietab rutoywek eng silingisiek 20 eng komaswek chebo Nairobi ak kaitetab 20/100 eng taonisiek chebo sangutab Nairobi.

Eng komastanyi komwa menejaek eng kampunitab Sasa line shuttle Peter Keter kole kotes kampuninotok alietab rutoywek eng taunetabgei nebo betutab amut.

Show More

Related Articles