EMOOLOGOIYWEK

KORIR ELECTION UPHELD

Kakoti kapkirwok lewenetab Nixon Korir MP nebo Langata eng mwaet kole kikilewen inendet eng oret nenyolunot

Kakoti kapkirwok lewenetab Nixon Korir MP nebo Langata eng mwaet kole kikilewen inendet eng oret nenyolunot ak kou noto kongetu inendet ko membayatab kot nekingote ngatutik nebo Langata

Nito ko kosipgei ak kirwoket nekikaib chi agenge nekiibeligei tuan koesyo lewenisyenyin eng kit nekimwa kole kimiten kaimutik amakiyai lewenishonoto eng oret netokunot

Kongololi dakikoshek chengerin kokabata tilanoto ko kaboiboenchi Korir tilanoto bo kapkirwok ak kokimit kole chobot kotestai koboisieyechi bikab Langata eng tetutikab bandabtai.

Show More

Related Articles