EMOOLOGOIYWEK

PARLIAMENT ON THE SPOT!

Tesetai kobitu kasimchinet koityi kandoinatetab kot nekingaten ngatutik nebo boror koibchi kakwoutik Mps

Tesetai kobitu kasimchinet koityi kandoinatetab got nekingaten ngatutik nebo boror koibchi kakwoutik Mps che mwat kele kinam osoya asikowirta report netinyegei ak chigilisyetab sugaruk eng emoni. Kamwa sirindet neo nebo Cotu Francis Atwoli kole manyolu keriren Mps tugul chekokimwaitaen yautichoton akomach kandoindetab Mps chengering koitenywan John Mbadi koaror akobo nekokimwaitaen kele kokikochi osoya asikorib bik chekiibu sugaruchoton.

Show More

Related Articles