EMOOLOGOIYWEKMUNGARET

ERC ON PRICES

Tokchin konyekchik emoni agobo walutik chebo olietab mwanik chekimongu kobarasta kibagengeit neteleldochin kimnatosiek nebo ERC

Tokchin konyekchik emoni agobo walutik chebo olietab mwanik chekimongu kobarasta kibagengeit neteleldochin kimnatosiek nebo Energy Regulatory Commision. Eng inguni ko kokogon kamuiset biik chenomu karisiekab matatu nebo kotes olietab ruitoiwek kokakites aisurisiek chekiyochei mwanik chebo diesel eng taunetabgei nebo arawet nenyonei. Nitok ko kosupgei ak nebo ngecheret eng kibagengeitab biik chenomu karisiekab Matatu (MOA) Simon Kimutai.

Show More

Related Articles