Meru FmMeru fm news

Swazuri na anene bangi baria bakwirikana nibaiyite mbeca cia kuria baria SGR ikurukirite miundene yao gukinyithua kortini narua

Anene ba kamiti ya kurungamiira mantu jegie miunda NLC na ba rwang’i rwa ngari cia mwanki baria bagwati bakirikanaga nibaiyite mbeca cia kuria antu baria mutambo jwa ki-nandi jwa ngari ya mwanki SGR jukurukirite miundene yao bagakinyithua kortini narua.

Kamiti ya kuroa na wamba ta buu guku Kenya EACC iriuga anene bau baria ni amwe na mukariri giti wa NLC Mohamed Swazuri na murungamiri munene wa rwang’i rwa ngari cia mwanki Athanus Maina bakathitangwa na maitia mwanya mwanya jakonetie wamba buu.

Show More

Related Articles