EMOOURERIOSIEK

ASABA 2018 ATHLETICS

Kakomwa rwoik chekokaba lapatatet nekotesetai eng emetab Nigeria eng ngwaekab #Asaba2018 African Athletic Championship kole angandan kimi kaimutik banda nekiba ichek ko, koboisien koimutichoton kobelchigei mindilosiek eng lapatet nekitestai eng emetab Nigeria.

Komwa Captain nebo timit noton Stephen Mwaniki kole kimakoroisi lapatanaton angandan kityem icheget nekiimuche ak koib mindilosiek taman ak sogol, ole 11 eng choton ko gold, 6 silver ak 2 bronze.

Koibelis timitab emoni eng lapatanoton ak koek nambarit agenge eng emotinwekab Africa eng kasarta netai kongeten kenyitab elipu oeng ak taman

Show More

Related Articles

Check Also

Close