EMOOLOGOIYWEK

THE BIG 4 AGENDA

Kakomwa Rubeiwotab president kole maimukokse kosulda toloiwek angwanu cheech kotkomabois serkalitab boror ak serikalishekab counties

Kakomwa Rubeiwotab president kole maimukokse kosulda toloiwek angwanu cheech kotkomabois serkalitab boror ak serikalishekab counties. Kaikimit ine kole The Big 4 komatetutyetab serkalititab boror ako bo bikab emoni akomagat kobois eng kibagenge kebeberwek tukul koti toloiwekchoto eng keret kole kaisulda asikonyorchinegei kelchin bikab emoni.

Kongololi DP eng tuiyet nekayai ak Speakers kobun County Assemblies eng Karen, kokimit ine kole kingen serkalitab boror kole alak eng toloiwechoto kokikiyapta koitchi serkalishekab counties ako kiyoe noto kongen kole bo komonut kobois eng kibagenge serkalishek tuan eng kebeberwek tukul asikoitchi biikab emet eng mashinani.

Show More

Related Articles