EMOOMUNGARET

FARMERS ON LOAN

Kakokon kamuiset kabotiik eng komastab Transnzoia

Kakokon kamuiset kabotiik eng komastab Transnzoia nebo koitita kapkiruok kosupgei ak nakiichutgei libanetab kabotik chekiib bandekwak eng chogeisiekab serikali chebo NCPB eng kenyinitok. Kaiboor kaimetabgei kabatichotok Kondochin Fredrick Rono kotinygei ak kebebertab besenuek chetesotin cheyochei ichek kibagengeisiek cheikoitoi besenuek eng kabotik.

Show More

Related Articles