BiacaraKTV

Munga kunengera David Ansell muthigi wa utongoria wa bengi ya Equity

Thutha wa gutangatha gwa kuhuruka wira gwake muikariri giti na nowe mwambiria wa bengi ya equity ndagitari Munga riu hatiri nganja uhoro uyu niwikikite thutha wake gutwara David Ansell uria urahiukia muthigi uyu kuria bengi ino yambiriirie o hamwe na kuria dr Munga arutire riciria riri.

 

Show More

Related Articles