Mayian FmMayian Fm News

Samuel Ole Kamuasi: Eitu edupore iloopeny osokoni otesheta serkali e kaunti det te Kiserian

Egira irbiasharani lenkang e Kiserian te kaunti Orkejuado aigunyuguny tenkaraki ejo megira aadupore  isokonini ooteshetaki det teina luboto e kaunti.

Ore enaa enaibalakinyie emisaa oolomon e Mayian Fm, etolimutuo naa lelo biasharani erikoo Samuel Ole Kamuasi, nchere kegirai aaitorogony irbiasharani lenkaji emaa, metumito  erishata naamirie imasa enye teilo sokoni.

Etuuta si kamati naitasheiki osokoni le kiserian ejo meeta ilaitasheikinok loonkajijik pookin, nenare peibelekenyieikore enye,

Show More

Related Articles