EMOOMUNGARET

KABARNET ASK SHOW

Kotoigei eng karonetab omut igortab kenyit age tugul nebo kabartaetab tuguk chebo kabotisiet ak mungaret eng kiwanjetab kabarnet eng county nebo Baringo

Kotoigei eng karonetab omut igortab kenyit age tugul nebo kabartaetab tuguk chebo kabotisiet ak mungaret eng kiwanjetab kabarnet eng county nebo Baringo ole tetaat kowongei jumamos eng wikinitok. Ngolyot neo netelelee igoratak eng kenyinitok ko kaguiyet neinegei agobo mungaret ak kabotisiet eng ortinwek keboisie musoknotetab kasari.  Kosupgei ak kibagengeit netelelchin igoratak ko kakomongei kampunisiekab mungaret   chesirei 70 chebendi koboru mungarosiekwak eng igoratak.

Show More

Related Articles

Check Also

Close