EMOOLOGOIYWEK

DR TARUS AND CHUMO FATE!

Koruiyo korkoret Dr Tarus ak neki offisaiyat neoo Ben Chumoeng ketesietab police nebo Gigiri

Bendi konoe eng koskolenuni rani angot kityokto eng bond kosubgei ak somenywan nebo betutab omut offisayat neo eng kibagengeitab kimnotetab stimet Dr Ken Tarus, Neki offisayat neo Ben Chumo ak offisaek alak 12 chebo kampuniton. Koruiyo korkoret Tarus koboto offisaechoton eng ketesyetab police nebo Gigiri kogeni tiletab betutab raini negonu kirwogindetab kapkirwok nebo osoya Douglas Ogoti.

Show More

Related Articles