EMOOLOGOIYWEK

ROBBERY WITH VIOLENCE!

Kakotyakta kapkirwok neo nebo Eldoret murenik oeng chekikakikochi kerkongetab kerat eng kasartab kenyishek somok

Kakotyakta kapkirwok neo nebo Eldoret murenik oeng chekikakikochi kerkongetab kerat eng kasartab kenyishek somok eng leluut nebo chorset koboisyen kimnotet ole kakityakta ichek kosubgei ak nekakiyan  kirwoget nebo kangunyngunyet nekiib ichek koesho tiletab kapkirwok. Agot kounoton kotomo koboiboenji katyaknatenywan ko katinye kaimetabgei agenge eng ichek Hubert Wanjala eng nekimeto inendet osotiondenyin akobutok familia inyin ole kasom inendet kowek gaa asikotestai ak katunishenywan.

Show More

Related Articles