EMOOLOGOIYWEK

BOWEN OFF THE HOOK

Ngetu Kagongo Bowen ko MP nebo Marakwet kongasis, kangowirta kapkirwok kesiit nekikaib ine koesio tiletab kapkirwok nebo barak

Ngetu Kagongo Bowen ko MP nebo Marakwet kongasis, kangowirta kapkirwok negasei kangunyngunyet kirwoget nekikaib ine koesio tiletab kapkirwok nebo barak koesio kabelisienyi eg lewenisiet nekikiyai eng arawetab 8 kenyit nekosirtoi. Kakon tiletab kirwogonoto kirwogik somoku chebo kapkirwok negasei kangunyngunyet eng taonitab Eldoret ak koityi kayonchinet eng kibagenge kole kiibelis Bowen eng oret netogunot . kamwa kirwogindet Erastus Githinji kole baornatet nekikon kapkirwok nebo barak koesio kabelisietab Bowen ko  kimakomayamei.

Show More

Related Articles