Mayian FmMayian Fm News

Eibalie iltunganak lemurua e Ongata Rongai,nchere etasapuka empurrore teina murua

Eibalie iltunganak lemurua Ongata Rongai enkuretisho enye tenkaraki ilapurrok ogira aponari teina murua neisulaki tongarrin naipangu te rongai epuonu enaang e Nairobi.

Ore eirorie Mayian Fm neibalie lelo tunganak ajo etaa kumok ilapurrok losimui tongarrin e rongai neikilikuan  serkali peejingaki aas enjurrore peeyayieki eroruata e sheria.

Show More

Related Articles