EMOOLOGOIYWEK

IT’S A WIN FOR ALFRED KETER

Kakowirta kapkirwok nebo kangunyngunyet eng Eldoret kirwoget nekikakiib keyesho kabelishetab Mp nebo Nandi Hills Alfred Keter

Kakowirta kapkirwok nebo kangunyngunyet eng Eldoret kirwoget nekikakiib keyesho kabelishetab Mp nebo Nandi Hills Alfred Keter. Kakon tiletab kirwogonoto kirwogindet Erastus Githunji, kole kikilewen Keter eng oret neyanat eng lewenisiet nekikiyai eng arawetab sisit kenyit nekoisrtoi. Kiib Keter kirwoget kowo kapkirwok negasei kangunyngunyet kingoesio kapkirwok nebo barak kabelisienyi eng mwaet kole kiityi kaimutik chechang lewenisionoto cheboto yaetab campaigns eng saisiek chemaiyanat eng ngatutikab lewenisiet .

Show More

Related Articles

Check Also

Close