EMOOLOGOIYWEK

FURIOUS ATWOLI ON SGR

Kakomongei sirindet neo nebo kiboitinik eng emoni Francis Atwoli ak komwa kole manyalu kinyalil kiboitinikab SGR

Kakoyomis sirindet neo eng kibagengeitab kiboitinik eng emoni Francis Atwoli kole wendi kogusyingong kangunynunyet nekokomong kiboitinikab kibagengeitab karitab maat nebo kasari SGR chemwoe ichek kole kokinyalil. Kamach Atwoli President Uhuru Kenyatta kochutyi akongong ityinet nekiityin ak emetab China kotinygei ak tetutyonoton.

Show More

Related Articles

Check Also

Close