EMOOLOGOIYWEK

FATHER KILLED HIS 14YRS KID

Tesetai kochengei polis kwan nebo lagok 4 nekomwei kongoeb  kobete sobet lakwenyi nebo kenyisiek 14

Tesetai kochengei polis kwan nebo lagok 4 nekomwei kongoeb  kobete sobet lakwenyi nebo kenyisiek 14 ak  kometochi alak kakotonosiek cheyach eng kokwetab Emia sub county nebo Kopsiro. Koyoni imanda agobo logoiywechuto, komwa MCA komosata Franklyne Simotwo koboto kirwogindet Isaac Kwembur, chekamwa kole manyalu koek terchinet eng kwenutab sigik kit neyoei kibete lagok sobet.

Show More

Related Articles