EMOOMUNGARET

MAISHA NI MPESA TU

Bendi konyoru kononutoik kastomaekab kampunitab safaricom eng kabelisiet nekotoi kampuninotok

Bendi konyoru konunoik che teerter kastomaekab kampunitab safaricom eng kabelisiet nekotoi kampuninotok nebo kokochi kastomaek ak afisaek chetinyegei ak aldaisiet eng kabelisionotok naat ko Maisha ni Mpesa Tu. Alak eng konunotoik chekotoi kampuninotok ko korik eng kwenutab alak ole kileweni kabelichotok kotinygei ak tetutik chebo kayaktoetab rabisiek eng oretab simosiek chebo mpesa. Ibei kasartaab wikisiek 10 kabelisionotok ole tetat kibeljigei korik 7 chebo silingisiek million 1 eng kasaratak.

Show More

Related Articles