EMOOLOGOIYWEK

SONKO REINSTATES VESCA KANGOGO

Kakoiwekchi boisiet Governor nebo Nairobi County Mike Sonko Vesca Kangogo eng boroindonyi nebo Minister nebo Devolution and Public Service Management

Kakoiwekchi boisiet Governor nebo Nairobi County Mike Sonko Vesca Kangogo eng boroindonyi nebo Minister nebo Devolution and Public Service Management kongete keteleel inendet eng kasar eng tarik 5 arawetab 6 kenyini.

Kiitelel Sonko Kangogo eng nekimwa kole mategis Governor ole mwaat kele kiingelelchi ngatutyet nekikimwochi inendet komatkoruto emetab America kobatee kitestai inendet ak baanatok komotinyei chomchinet.

Eng baruet nebo kitelel inendet eng boisiet kobun County Secretary Peter Kariuki, ko kitestai ak rutoitonyi Kangogo eng tarik 1 arawetab 6 agot eng kasarta nekikamwochi inendet Governor koteleel rutoiyotok kiit nekitook ko reengset.

Agot kou notok ko kamwa logoiwek kole kakinyochi gaat  Kangogo yekongosoom nyoetabgat Governor ak tetaat koiwekchigei boisienyi eng karonetab raini koaeng kasi.

Kikilewen Kangogo koek CEC nebo Devolution eng waletab ministaekchi nekiyai Sonko eng arawetab 2 kenyini ole kinomu eng tai boroindo nebo CEC Finance ak Economic Planning.

Kiboisiei kora Kangogo eng tai kou rubeiwotab nebo ngecheret eng Public Service Board eng serkalitab neki Governor Evans Kidero.

Eng arawetab 2 kenyini, ko kiisto eng boisiet Sonko neki CEC Finance Danvas Makori eng nekimwa kole kiboisiei ak biik chekiibeligei tugul eng polotet.

Show More

Related Articles