EMOOLOGOIYWEK

CURB EXAM CHEATINGS

mitei komie tetutik tugul chebo keger kele kakikirinda yautik alak tugul chebo ngolset eng tyemutik

kakomwa minister nebo somanet Amb Amina Mohammed kole magetab serikali koger kole mabit ngolset agetugul eng tiemutikab poror chebo kenyini. Kongalali eng sukulitab secondary nebo Kot Ne Lel, eng komostab kot nekingate ngatutik nebo Tinderet, komwa kole mitei komie tetutik tugul chebo keger kele kakikirinda yautik alak tugul chebo ngolset. Kamach konetik tugul koger kole kaiges tetutik tugul chebo somanet eng kasarta nemagat asi obit kogochi kipsomaninik nyiganatet eng kasrta neyoei tiemutikab poror. Kamitei  Amina, koboto MP nebo komosata Julius Melly, ne ine kora ko nebo ngecheret eng committee nebo somanet eng kot nekingate ngatutik nebo poror

Show More

Related Articles