EMOOMUNGARET

(KAPI) CONCERNS OVER COUNTERFEIT GOODS

Iywechin kibagengeit netinyegei ak chobetab kerichek nebo (KAPI) agobo neimuch koek kanagut mungaretab tuguk chemoititootin

Iywechin kibagengeit netinyegei ak chobetab kerichek nebo (KAPI) agobo neimuch koek kanagut mungaretab tuguk chemoititootin eng magetab keitchi keretab bandaptai nebo konyor bikaab emoni tetutik chebo tililindo eng kasarwek chebo tai. Eng logoiyot kobun nebo ngecheret eng kibagengeitab KAPI Dr. Anastasia Nyalita komochei kikimiit boriet netinyegei ak ibunetab tuguk chemaitchin magutik chebo aldaisiet eng emet.

Show More

Related Articles