EMOOLOGOIYWEK

NYS SUSPECTS RELEASE

Tetaat kityakta eng bond ak bail nebo rabinik Lillian Omollo koboto Richard Ndubai

Tetaat kityakta eng bond ak bail nebo rabinik sirindet eng ministry nebo boisyonikab boror Lillian Omollo, Director eng kibagengeitab Nys Richard Ndubai ak bik alak chekikimwaitaen betetab rabinik eng kibagengeitab NYS.

Niton ko kosubgei ak tiletab kapkirwok nekayesho ketestai keger ichek eng korkoret asikechigil bond ak rabinikab bail cheikoito ichek asikityakta kou eng sometab DPP Noordin Hajj nekomwa kole magat kechigil angot komongunen tuguchoton igoito rabinichoton kibetyo.

Kamwa kirwogindetab kapkirwok Lawrence Mugambi kole boisyetab kapkirwok koger kole malik tugul chekikoito eng kapkirwok asikityakta chi ko kakirib eng oret neititayat.

Show More

Related Articles

Check Also

Close