EMOOLOGOIYWEK

NYS SUSPECTS RELEASED

Kakotyakta kapkirwok nebo barak biik tukul chekikimwaitaen betetab rabinik eng kibagengeityab NYS

Kakotyakta kapkirwok nebo barak eng yuton Nairobi biik tukul 43 chekikimwaitaen betetab rabinik eng kibagengeityab boror nebo neranik NYS. Kakityakta ichek eng bond nebo Million mut ak sureties chebo silling Million oeng koboto Cash Bail nebo Million agenge. Magat kora kobaKach kartasisyek chebo rutoiwek anan passports eng ofisisyekab DCI akorutechi ofisisyechoto kila wikit kobartagei. Kokonu tilanoto kirwogindetab kapkirok inoto Hedwig Ong’udi ole mairor komie baornatetab kamasta nekiibu kirwokonoto akobo amune asimakityakta bichoto eng betetab silling 468 eng billion 9 chekikimwa kele kibetyo eng NYS. Kaikimit Ongundi kole kotkomangeme katyaknatetab bichoto ribsetab kalyet eng emet komomi amune kotakeker.

Show More

Related Articles

Check Also

Close