Mayian FmMayian Fm News

Etuuta embata olbungei le Narok , Raila Odinga ejo meishiaa nejingaki imbaa oloti lorais Ruto

Eton ake epuito dukuya esiana orbungei le kaunti e Narok egilunore olarikoni lorkioma le ODM Raila Odinga ejo kegira ajingaki oloti lorais William Ruto.

Ore erikoo orbungei lemurua e bunge e Narok East a Ken Aramat netuuta Raila Odinga ejo meishia nejingaki barata esiasa oloti lorais William Ruto tenkesha olorika lorais tolari le 2022.

Show More

Related Articles