EMOOLOGOIYWEK

Kakoyan kapkirwok kotestai chigiletab procurement heads

Kakoyan kapkirwok nebo Milimani eng yuton Nairobi kotestai chigiletab offisaekab aletab tuguk ak chetononjin rabinik (Procurement officers) eng ministries ak kibagengeishek cheterter chebo serikali chekingat serikali koba kamunget eng kasar asikogon boroindo nebo keyai chigilisyet kotinygei ak nametab osoya.

Kaitonon kirwogindetab kapkirwok Onesmus Makau ngatutyet nekikaitonon kapkirwok nebo kiboitinik komatkotestai noton kosubgei ak kirwoget nekikaib Okiya Omtatah kole kikibut imandab offisaechoton kiyokto koba kamunget.

Kosubgei ak noton ko bendi kamunget offisaechoton asikotoigei chigilisyonoton.

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also

Close