EMOOLOGOIYWEK

Kakewelel kabelisietab Gavana nebo Machakos Dr Alfred Mutua

Kanyor birutiet neo gavana eng county nebo Machakos Dr Alfred Mutua kangoesio kapkirwok negasei kangunyngunyet kabelisienyi eng lewenisiet neo nekikiyai eng arawetab sisit kenyit nekosirtoi. Kangat kirwogindetab kapkirwogonoto William Ouko IEBC kotet  lewenisiet nemining eng county nebo Machakos. Kamwa Ouko kole kaib kakwautienoto kosubgei ak chigillisietab tilet nekikon kapkirwok nebo barak nekitii kabelisietab Mutua eng kirwoget nekiib Wavinya Ndeti nekiibeligei tuwai. Kangat kora Ouko komoswek tugul chetinyegei ak kirwogonoto koliban rabinik cheterter chebo fain

Agot kou noto komwa Mutua kobun katigonetab ogilyonyi kole bendi iche koibe kangunyngunyet kowo kapkirwok nebo Supreme eng mwaet kole kiibelis Mutua eng oret netogunot

Eng kasarata ko kailos Wavinya Ndeti kapkirwogonoto amu kaesio kabelisietab Mutua ak kongat keyai lewenisiet  age. Kamwa Wavinya kole chobot ine eng lewenisionoto ak kotes kole eng kasarito koleweni bikab Machakos gavana nechomei kondochi iche agoi kenyit nebo 2022.

Kamwa ogilyekchi cheboto Martin Kitonga kole kabit imanda eng tiletab kirwogonoto

Show More

Related Articles