EMOOLOGOIYWEK

Kakotii kapkirwok nebo barak kabelisietab Babu Owino

Kakotii kapkirwok nebo barak kabelisietab MP nebo Embakasi kongasis Babu Owino eng lewenisiet neo nekikiyai eng arawetab 8 kenyit nekosirtoi. Kikaesio eng tai eng tilenyi Justice Joseph Kiplagat Sergon, kabelelisietab Babu eng mwaet kole kikibaorainchi kimutik chechang eng lewenisionoto. Kiimuch Francis Mureithi, nebo Jubilee koib kirwoget kowo kapkirwok koesio agobo kabelisionoto ak kogochi kapkirwk kabelisiet kit nekiesio Babu ak koib kangunyngunyet kowo kapkirwok.

Show More

Related Articles