EMOOLOGOIYWEK

Nyolu ketesyi kimnotet kibagengeit neborie yautikab asoya

Kakomach kibagengeit neborchingei imandap kipkosobei eng emoni nebo Center for Human Rights and Democracy ketesyi kimnotet kibagengeit neborie yautikab asoya eng emoni EACC kiptubotoi ak olemaktoi alak eng membaekab kot nekingaten ngatutik kebut kibagengeinotok kit nekanerekchi icheget eng mwaet kole indei tai magutikwai

Show More

Related Articles