Mayian FmMayian Fm News

Eikilikuanaki intomonok te Narok East peeyie ejurru katukul inkolong’i enye olapa


Eikilikwana enkopisai naitasheiki biotisho te Narok East Caroline Saitoti  intomonok naagira aimaa nkolong’i olapa pee etum sipuno sapuk too nkolongi olapa neikilikuan naa pee einos indaiki naata bioto too seseni lenye.

Show More

Related Articles