Mayian FmMayian Fm News

Eikilikuana iltunganak le Loosuk,Samburu serkali eina kaunti peitoobiraki ninche isilankeni otigila enkare

Egira iltunganak le ward e Loosuk te kaunti e Samburu aaishiraki ina serkali eina kaunti  peyie eiotobirakini isilankeni 4 naatigila nkare esuju enchan sapuk nashaita.

Eibalie aajo ore nena silankeni naa ninye oshi eingorita enkumuyu enye toonkariak, nenarikino neitobir serkali peeiwowuni enkare n aasishoreki toorishat olameyu.

Teina rishata sii ekilikuanitua eretoto tenkaraki eitanyamala oloirag lenkare iltungan leina ward e Loosuk, neinguarii ebkumuyu meeta manyisho.

Eure sii enkumuyu aajo kelelek etumi imuyiaritin elototo oonkoshuak, tenkaraki  nena aariak chafui naiputa intaoni enye.

Show More

Related Articles