BusinessEMOO

Tetaat keisto lorisiekab mwanik chematinyei lesenisiek eng oratinweek

Kakitechi ketikab lorisiekab mwanik chematinyei lesenisiek nebo keisto eng ortinweek  kongete tarikit 4/6/2018 ole wendi kokonu arorutik chebo stickers chebo lorisiek chetinyei chamchinet. Kosupgei ak notok kowendi kotuitosgei kibagengeisiek cheboto nebo kimnatosiek nebo ERC ak nebo kakoitoetab lesenisiek nebo Kenya Accreditation Service eng kwenutab alak eng kakoitoetab lesenisiek chetinyegei ak loisetab kimnatosiek chebo koristo keboisiei loriniik chebo tangisiek. Eng logoiyot kobun afisaiyat neo eng kibagengeitab KENAS Martin Chesire neka somobu Susanah Munyiri kowendi koterteri katuiyonotok kaimutik chekiketestai kebaorianji eng ortinwek.

Show More

Related Articles