EMOOLOGOIYWEK

NAKURU: Kakobor neregek mengikab kebeberta nebo Sachangwan

Kakonerekchi alak eng mengik koboto kandoikab Sachangwan sub-county nebo Molo eng county nebo Nakuru contractor chesirei kiboitinik eng kandaras asi koyai boisiet nebo kalelitet nebo arotinwek eng mwaet kole kokotaban mengikab komosata. Kongalali ak ketesion komwa MCA nekikitoror eng komosata, Rachel Maru, kole changindap mengikab komosata mising ko barnotik kogoitoi toretosiek eng atkaan kora kokabit nyasutikab oret eng komosata ak kou noto komagat kigochi boroindo netai eng siretab boisionik.

Show More

Related Articles