EMOOURERIOSIEK

Boto Geoffrey Kamworor che tetaat kolapat lapatetab 10km eng taonitab Delhi

Kakongony kabelindetab IAAF World Half Marathon  Geoffrey Kamworor  kole lopoti eng lapatetab kilomita 10 nebo  Bengaluru  nekiyoe eng tarik 27 eng arawani eng taunitab Delhi eng emetab  India. Kosupgei ak Kamworor ko mo toot missing eng lapatani amun kilopoti eng tai  eng lapatet notok ,  nomu Geofrey Kamworor  course record  nebo lapatet notok bo Bengaluru 10km nebo dakikaisiek  (27:44)

Show More

Related Articles

Check Also

Close