Mayian FmMayian Fm News

Keelo orais Uhuru Kenyatta taata abol stage naitasheyie inkarrin temurua e Namanga

Keelo aboloo tana olong rais Uhuru Kenyatta weji neitacheiyie nkarini te mpolos e Namanga olosho le Tanzania stage yeloti anaa One stop border post.

Ore anaa eibalie kulo omon lairorani lenkaji e state house Manoah Esipisu,eibalie naa ajo kelo inia stage oomotokaani ailepunye biashara teinia polos e Namaga Tanzania.

Ore naa inia stage oonkarin ne 2 edamuni aajo ore te lapa le 2 lele ari netoboloiyie apa rais Uhuru Kenyatta stage kitok natii murua e Busia.

Show More

Related Articles