EMOOLOGOIYWEK

Kimongu kotesaak ropta ak maranet eng komoswek chechang chebo emoni

Kakokoon kateunet kibakengeit nechigili itonweekab emet, Kenya Metrological Department kole imongu kotesaak ropta ak kobiit maraneet eng komoswek alak chebo taonitab Nairobi ak Pwani nebo emoni eng saisiek 24 chemitei tai.

Kamwa Director nebo kasar eng Kenya Meteorological Department Peter Ambenje kole komoswek cheng’oi eng County nebo Nairobi koboto Langata, Forest Road, South B, Kilimani ak Syokimau ole kokibaorionchi itok eng koskoleengutab omut ole kotesak ropta eng pimanetab  50mm ne korobon negit saisiek somok.

Kakiteechi mengikab Pwani cheboto Counties kou Lamu, Kilifi, Mombasa, Kwale ak Tana-River ole kimongu kotesak ropta kongete raini kwoeng kazi.

Kokoityi koimutik akoi nguni familia chechang eng Counties cheboto  Tana River, Kilifi, Kwale, Machakos, Garissa ak Nairobi ole kosupgei ak kibakengeitab toretisiet nebo Kenya Redcross, ko kokobeet sobeet biik chemaregunee 112 akoi nguni eng emet komugul, komeiyo kiyakiik chesirei 20,000 ak kobeet mengotet biik chenegit 90,000 eng emet komugul akoi nguni ak tesoksei koitosiechotok eng betut agetugul kosupgei ak ropta netesetai koroboni.

Chongindab biik chekokouu eng koriikwak komitunee Sukulisiek ak Kanisosiek ak igeni omitwokikab toretet, kercheek, mengotosiek ak mogutik alak chebo kotugul eng kimugulmet.

Show More

Related Articles