Mayian FmMayian Fm News

Kelelek eilepu biashara e kule te kaunti e Kajiado esuju enchan naloito dukuya

Elelek peyie eigi aailepu biashara e kule  te kaunti Orkejuado, esuju enchan naishakenoyioki tenena lubot e olosho, eetai osilingi nchere keilepunyie ina enkishui ooltungana ooigor oshi kule toombiasharani enye.

Edamunia ajo ore ilapaitin kumok ootuluositie, netadowuo oleng biashara e kule tenkaraki ilameyutin oitanyamala irmareita loolaramatak teina kaunti Orjkejuado.

Naa ore aa biashara e kule oshi  easishore intomonok kumok aingorie irmareita  lenye, eeta osilingi intomonok e Kajiado nchere kelo aailepu ina biashara enye natadoyie det, tenkaraki ilameyutin.

Eibalie sii serkali e kaunti orkejuado nchere kepuo aasishore iropiyiani kumok aailepunyie ramatare oolaramatak te kaunti Orkejuado.

Ilomon kulo ooibalunyie oloti l e gavana te kaunti Orkejuado Martin Moshisho ejo keeta serkali imbarakinot nailepunyieki  biashara e kule neisulaki eisho intomonok imasaa e naashumieki kule pemeinyala yioloti e naa milk coolers.

Show More

Related Articles